Behov av teamutveckling?

När ni vill utnyttja teamets potential bättre. När ni vill skapa trygghet och större tillit. När ni vill lära er förstå er själva och era kollegor på ett bättre sätt för att skapa ett effektfullt samspel.

Teamutveckling handlar om att skapa trygghet, tydlighet och tillit i gruppen. Att frigöra alla individers potential för att uppnå något större. Att skapa en miljö där ni lär av varandra, utvecklas enskilt och tillsammans mot en gemensam målbild.
För att skapa ett välfungerande team behöver vi förstå att vi är olika, att vi har olika drivkrafter och beter oss därmed olika i olika situationer. Vi behöver ha bra självinsikt och också ha förståelse och acceptans för våra personliga olikheter i teamet. Att se våra olikheter som en styrka, istället för som en källa till konflikt är viktigt.
Ett upplägg kan se ut så här:

Uppstartssamtal med uppdragsgivare

I detta samtal diskuterar vi nuläge, önskat läge, upplägg och förväntningar, samt ev. behov av analyser av individerna i gruppen för att skapa ökad förståelse för sig själv och övriga i gruppen.

Individuella uppstartsamtal med alla övriga deltagare

Samtal där vi presenterar oss för varandra och säkerställer att det finns en vilja och ett engagemang för ett aktivt deltagande. Om individuella analyser har genomförts, ges även en återkoppling av resultatet.

Heldag

Innehåll och upplägg efter behov, alltid med en härlig blandning av teori, övningar, reflektion och diskussion för att uppnå ett hållbart och långsiktigt resultat. Om individuella analyser genomförts används dessa i olika övningar för ökad förståelse för både individ och grupp.

Halvdagar för utveckling

Beroende på behovet och upplägget, sker ett antal halvdagar för fortsatt utveckling, förankring och uppföljning. Även här en härlig blandning av teori, övningar, diskussion och reflektion.

Avslutande heldag

En summering och utvärdering – vad har ni lärt? Upplevt? Vad behöver ni för att fortsätta vara ett effektfullt team?

“Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose”

Viktor Frankl

Kontakta mig gärna:

Besöksadress

Berghamnsvägen 42
137 70 Dalarö

InSensa AB
www.insensa.se