”Close your eyes. Fall in love. Stay there”.
Rumi

Behov av coaching?

När du önskar få bättre framdrift i uppgifter/projekt, eller öka din förståelse för dig själv, vem du är och vill vara. När du vill bli säkrare i dina vägval/beslut och tydligare i din kommunikation och ditt ledarskap. Coaching hjälper dig att känna större tillit till dig själv men även till andra.

Coaching handlar om att få till ett skifte, att gå från ett nuläge som på något sätt skaver till ett önskat läge där du nyttjar din fulla potential – där du är den bästa versionen av dig själv!
Coaching ska bidra till att du gör det du vill göra och är den du vill vara. Min roll är att hjälpa dig dit snabbare än du gör på egen hand.
Ett upplägg kan se ut så här:

Uppstartssamtal, ca 30 -45 min fysiskt eller via telefon/skype

Ett första samtal för att presentera oss för varandra och prata om vad coaching är, förväntningar och praktikaliteter.

Första coachsamtal

Ett samtal på 1,5 timme där vi pratar om vad du vill uppnå med coachingserien, den förändring du vill få till och hur den förändringen kan bidra till att du blir mer effektfull.

Trepartssamtal med chef

Samtal med dig, din chef och mig som coach för att få samsyn i nuläge och önskat läge och den förändring du önskar skapa samt även om och hur din chef kan stötta.

Serie av coachingsamtal

En serie av coaching samtal, ca 5-10 tillfällen där vi möts 1,5 timme per gång för att ta steg mot den förändring du vill få till. Vi träffas som regel varannan vecka, men detta kan du styra, ibland finns behov av att träffas oftare, ibland mer sällan. Vi har en avstämning efter halva tiden och du har rätt att avbryta när som, om coachningen inte motsvarar dina förväntningar.

Avslutande trepartssamtal med chef

Samtal med dig, din chef och mig som coach, där vi summerar och utvärderar resultatet och diskuterar behov av fortsatt stöd, av coach eller annat.

“Our greatest freedom is the freedom to choose our attitude”

Viktor Frankl

Kontakta mig gärna:

Besöksadress

Berghamnsvägen 42
137 70 Dalarö

InSensa AB
www.insensa.se