Om Karin

Mina ledord är TILLIT, MOD och att LÄRA & VÄXA.

TILLIT – innebär tillit till mig själv, min kunskap, min personlighet, mina beslut och vägval OCH tillit till dig och dina förmågor.

MOD – innebär att jag ska våga agera trots att jag är rädd eller osäker och att jag kan riskera något. OCH jag vill bidra till att du är modig, trots din rädsla och risk.

LÄRA & VÄXA – innebär att jag ser livet som ett lärande och växande – hela tiden – i mig själv och tillsammans med andra. OCH jag vill bidra till ditt lärande och växande.

Min professionella historia

  • 25 års erfarenhet från näringslivet, 15 år inom IT/telecom och 10 år som egen företagare inom Effektfullt ledarskap, där jag utbildat över 2500 personer i att ta ledarskapet över sin tid. (Vilket innebär utbildningar/träningar inom Personlig effektivitet, Möteseffektivitet och Gruppeffektivitet)
  • Jag är civilingenjör (Industriell Ekonomi) och har haft ledande positioner inom marknad, försäljning, produktutveckling, produktledning samt innehaft många projektledaruppdrag.
  • Sedan 2014 är jag utbildad coach och har coachat ledare och medarbetare inom olika branscher.

Utbildningar

2019 Utbildning Gruppcoachning
2019 Grundkurs i Neuroledarskap
2018 ICF Professional Certified Coach, PCC utbildning, Leapfrog AB
2017 Essentials® – grundkurs i psykosyntes
2014 ICF Associate Certified Coach, ACC utbildning, Leapfrog AB
2011 Certifierad för IPU Profilanalys® – beteende och drivkrafter
2010 Certifierad för genomförande av Smartutbildningarna (Personlig effektivitet)
2008 Ledarutveckling och coachning – Ardida utbildning
1999 PBM Performance – Stresshantering
1995 Telias Traineeprogram, 15 mån
1995 Civilingenjörsexamen Linköpings Tekniska Högskola, Industriell Ekonomi
Här följer några av de metoder och verktyg jag använder vid behov.

IPU Profilanalys (DISC)

Ett mycket enkelt och lättförståeligt verktyg för att öka förståelsen för ditt eget och andras beteenden och hur vi påverkar och påverkas av andra, d v s HUR vi agerar och kan uppfattas. Du får ökad medvetenhet om dig själv och andra och därmed möjlighet till bättre kommunikation och bättre samarbete.

IPU Drivkraftsanalys

Ett verktyg för att se på VARFÖR vi gör som vi gör, vilka drivkrafter ligger bakom vårt agerande. Drivkrafter är det som får oss att agera, vårt bränsle, och vi måste få våra drivkrafter tillfredsställda, annars går vi på tomgång. Du blir medveten om dina drivkrafter, och hur, och om, du får dessa tillfredsställda. Verktyget ger dig också information om hur dessa drivkrafter kan påverka ditt samarbete med andra.

Neuroledarskap

Neuroledarskap är kunskapen om hur hjärnan fungerar och hur vi kan använda den på bästa sätt för att leda oss själva och andra.

Effektfulla arbetsvanor

Jag har arbetat i ca 10 år med att utbilda i personlig effektivitet och möteseffektivitet, och har därmed en mängd verktyg och tankesätt för att förenkla arbetsvardagen.

Jag är certifierad coach enl ICF (International Coach Federation) och arbetar enl deras 11 kärnkompetenser samt etiska riktlinjer. Läs gärna mer på ICFs hemsida.

Certifieringar och utbildningar

Tryck på varje bild för att förstora.

Kontakta mig gärna:

Besöksadress

Berghamnsvägen 42
137 70 Dalarö

InSensa AB
www.insensa.se